พิษค่าบาทผู้ส่งออกแห่ล้างสต็อกขายขาดทุน

ผู้ส่งออกยอมขาดทุนแห่ล้างสต็อกสินค้าเกษตรแปรรูปหวังนำเงินมาหมุนเวียนในกิจการหลังประสบปัญหาเงินบาทแข็งตัวและลูกค้าไม่ยอมให้ปรับขึ้นราคา นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) และนายกสมาคมอาหารสำเร็จรูป เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ส่งออกหลายรายเร่งขายสินค้าล้างสต็อกที่เหลือค้างในปีที่แล้วให้หมด หลายรายได้ยอมขาดทุน 7-8%หรือตามการแข็งค่าของค่าบาท  

เพื่อนำเงินมาหมุนเวียนในการผลิตสินค้ารอบใหม่ หลังได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นเร็ว ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรแปรรูป  เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการเจรจาในการต่อรองขึ้นราคาสินค้ากับลูกค้าในต่างประเทศแต่ถูกปฎิเสธ “ปีที่ผ่านมาเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาถึง 10% ผู้ส่งออกได้พยายามเจรจาคู่ค้าเพื่อขอปรับราคาสินค้าขึ้นบางส่วน แต่ส่วนใหญ่ไม่ยอมให้ปรับขึ้น ทำให้มีผลต่อการเจรจาส่งมอบออเดอร์ และเกือบ 50% ต้องยอมเฉือนเนื้อเทขายล้างสต็อกออกไป เพราะถ้าเก็บไว้ก็จะทำให้เป็นต้นทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจที่บางช่วงต้องยอมขาดทุนไปบ้างไม่อย่างนั้นหากเก็บไว้นานสต็อกสินค้าก็จะเป็นตัวถ่วงธุรกิจ ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของสินค้าเกษตรแปรรูป เนื่องจากเป็นสินค้าที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นหลักมากถึง 70-80% และสินค้าที่เก็บไว้ไม่ได้นาน”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews